Skip to main content

Vi är Special Olympics

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. De drabbas lätt av isolering, passivitet och mental ohälsa. Omvärldens fördomar hindrar också ofta unga från att på ett naturligt sätt delta i samhället.

Special Olympics är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Avsikten är att ge dem en möjlighet att, oavsett förmåga, visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.

Vi vet att regelbunden träning ger fysisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. När omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar under normala lekfulla former bryts fördomar.

I dag finns Special Olympics i 170 länder och inkluderar fem miljoner idrottsmän och -kvinnor.

Läs mer på Special Olympics Sveriges hemsida.

Be Unified

Inom Special Olympics finns ett koncept som kallas för Unified. Det innebär att personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning idrottar tillsammans.

Omkring 1,4 miljoner människor världen över deltar i olika Unified-sporter, och hjälper därmed till att på ett kul sätt bryta fördomar om personer med intellektuella funktionsnedsättningar.