Program

Nedan hittar du ett överskådligt program för Special Olympics Games i Malmö. Observera att tävlingsprogrammet kommer att se olika ut för olika idrotter och att det fastställs våren 2022. 

16 juni

14.30-17.30: Registrering, Dag Hammarskjölds torg. (Information om efterregistrering kommer).

15.00 och framåt: Incheckning på tävlingshotellen

20.30-21.30: Invigning, Malmö isstadion. (Insläpp från klockan 19.45).

17 juni

08.00: Idrotter. Se tävlingsschema.

08:00-18:00 Tävlingskansliets öppettider.

09.00-18.00: Healthy Athletes.

10.00-15.00: Kärlekens Torg.

11.00-13.15: Lunch i tre separata sittningar.

18 juni

08.00: Idrotter. Se tävlingsschema.

08.00-18.00: Tävlingskansli.

09.00-17.00: Healthy Athletes.

10.00-15.00: Kärlekens Torg.

11.00-13.15: Lunch i tre separata sittningar.

19 juni

08.00: Idrotter. Se tävlingsschema.

08.00-15.00: Tävlingskansli.

10.00-13.00: Kärlekens Torg.

11.00-13.15: Lunch i tre separata sittningar.