Skip to main content

Sök bidrag från Lions

Ska du tävla på Special Olympics Games i Östersund den 1-3 mars 2024? Då kan du söka stöd från din lokala Lions klubb!

Så gör du:

  1. Ta kontakt med din lokala Lions klubb och meddela att du vill söka bidrag för att delta på Special Olympics Games. Notera att det är din närmaste Lions-klubb du ska söka ifrån. Hitta din närmaste Lions-klubb.
  2. Skicka in din ansökan.
  3. Du får besked om din ansökan.
  4. Om du har fått ett bidrag kan du behöva följa upp efter din medverkan på Special Olympics Games och berätta hur det gick för dig.

Lions Clubs Sverige är nationell partner till Special Olympics Sverige. Tillsammans får vi fler personer med intellektuell funktionsnedsättning att upptäcka rörelseglädjen.