Healthy Athletes

 

Healthy Athletes är en kostnadsfri hälsoscreening som erbjuds deltagare i Special Olympics-sammanhang. I samband med screeningen får deltagarna även verktyg för en hälsosammare vardag.

Healthy Athletes genomförs på Special Olympics Games 2022 och kommer bestå av minst tre stationer:

  • FUNFitness – fysisk status
  • Health Promotion – sunda levnadsvanor
  • Strong Minds – psykiskt välmående

Healthy Athletes genomförs helt med ideella krafter. Det är en unik möjlighet för studenter och yrkesverksamma inom hälsoområdet att bidra till förbättrad hälsa för deltagarna, och till ökad kunskap om hur man bemöter personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hittills har över 2,1 miljoner screeningar genomförts runt om i världen och över 240 000 personer inom vården har blivit utbildade inom Healthy Athletes.

Mer information om Healthy Athletes kommer våren 2022.