Skip to main content

Säkerhet

Alla volontärer under evenemanget har ett säkerhetsansvar. Detta fullgör du genom att vara aktiv och vaksam, samt rapporterar allt som faller utanför det normala. En rapport för mycket är bättre än en för lite. Rapport lämnas till närmaste chef, dock i brådskande fall direkt till säkerhetschefen.

Akuta sjukdoms- och olycksfall

 1. Är platsen säker för dig själv?
 2. Kontrollera vad som hänt.
 3. Larma 112 och/eller Medical Team.
 4. Hjälp den drabbade, andningen först.
 5. Meddela volontäransvarig och tävlingskansliet.
 6. Fortsätt eventuell påbörjad behandling. Avsluta inte förrän ambulans eller annan hjälp är på plats.

Underlätta passage för utryckningsfordon

Alla som varit med om en akut händelse ska snarast ersättas av andra och få tid och möjlighet att i lugn och ro prata om händelsen.

Medan du väntar på ambulans

 1. Håll den skadade personen varm, låna ut en jacka.
 2. Be nyfikna personer håll avstång om du inte kan använda dig av dem (tex. Be dem att larma, ta hand om chockskadade, höglägen osv).
 3. Prata lugnt med den skadade/sjuke.

 

Åtgärder vid brand

Rädda – Varna – Larma – Utrym – Släck

 1. Rädda de som är i omedelbar fara utan att riskera din egen hälsa.
 2. Varna andra så att de inte kommer till skada.
 3. Larma räddningstjänsten 112.
 4. Utrym lokalen/området.
 5. Släck branden om du bedömer att du kan göra det utan risk för egen hälsa.
 6. Meddela tävlingskansliet.
 7. Vid eventuell evakuering av område är det bra om du som volontär kan vara behjälplig.
 8. Undvik att springa om möjligt då det kan orsaka kaos.

OBS. Ingen får gå hem utan att meddela volontäransvarig. Invänta vidare information. Vi måste under en nödsituation veta vart alla befinner sig och att de mår bra.

 

Nödutrymning och hjärtstartare

Som första åtgärd bör du orientera dig på din arena/arbetsplats. Du bör ha koll på utrymningsvägar, brandsläckare eller annan brandutrustning samt eventuellt om det finns en hjärtstartare nära dig. Finns det ett första-hjälpen-kit nära dig?

Återsamlingsplats

En återsamlingsplats finns vid varje arena. Be volontäransvarig för arenan att informera var denna finns. Ingen volontär får lämna sin plats utan att först ha stämt av med volontärsansvarig.

 

Hot och våld

Om någon inom ditt område skulle bli ofredad kontakta polisen på 112 och meddela volontärsansvarig.

Tänk i första hand på din egen säkerhet – utsätt dig aldrig för fara!

 

Efter hot, incident eller olycka

Vid händelse av incident, hot eller olycka ska alltid en rapport skrivas. Händelsen ska rapporteras till volontäransvarig för vidare uppföljning av organisationen. Blanketter finns hos volontäransvarig vid vardera arena.

 

Efter en krissituation

Efter att något har hänt är det viktigt att de som känner att de behöver prata om händelsen samt få mer information har någonstans att gå. Vänd dig till volontäransvarig.