Skip to main content

Medicinsk Service

Ring alltid 112 vid en nödsituation. Vid behov kopplar operatören dig till polis, räddningstjänst eller sjukvård.

För medicinska frågor som inte är livshotande, ring 1177. Du kommer då att få prata med en sjuksköterska som hjälper dig till rätt vård.

Om du har ett medicinskt problem i ditt lag/din förening, vänligen kontakta den Lokala Organisations-Kommittéen på vårt nödnummer +46 720 448 447.