Skip to main content

IT

IT-avdelningen på Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 är ansvarig för all IT, Telekom och WLAN på alla arenor.

Under spelen är tävlingsarenorna utrustade med nödvändig teknisk utrustning för att få tillgång till information om tävlingsscheman, resultat, startlistor etcetera. Utskrifter på tävlingsarenorna är endast avsett för coacher.

Tillgång till Internet: Den Lokala Organisationskommittéens avsikt är att förse Delegationerna med gratis internet på samtliga arenor.

Hur man får tillgång till det trådlösa nätet kommuniceras senare.

Datorer: Personliga laptops går att använda på samtliga arenor. All personlig elektronik måste kunna hantera 230V/50Hz.

Foto- och filmrättigheter: Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk och för press. Däremot är det förbjudet att sälja vidare foton och filmat material.

SO Connect:
The LOC will utilize SO Connect, for all sports as well as for registration purposes, provided by SOI. During the Games, SO Connect exports will be available at the end of each competition day at the LOC’s website containing all necessary information as well as competition results.

Den Lokala Organisationskommittéen kommer att använda SO Connect, som tillhandahålls av Special Olympics International. Under spelen kommer SO Connect-exporter, vid slutet av varje tävlingsdag, finnas tillgängliga på spelens hemsida.

Spelens hemsida: Hemsidan för Special Olympics Sweden Invitational Games uppdateras kontinuerligt med de senaste nyheterna, tävlingsscheman etcetera.